Nå er spillvann- og overvannstudiet ved VEA godkjent

– Vi er optimister når det gjelder å få det nye studiet innen håndtering av spillvann og overvann godkjent. Målgruppene er anleggsgartnere, rørleggere og maskinentreprenører, og disse tre fagene griper jo direkte inn i hverandre på anleggsplassene når det gjelder håndtering av spillvann og overflatevann, sa leder Anne Hagen Bakken ved Norges grønne fagskole – Vea til NAML-nytt i januar i år.

Nå har Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) behandlet søknaden fra Vea, og 5. mai tikket svaret inn. Utdanningen er godkjent, og den kan ha oppstart høsten 2020.

Her kan du lese saken i NAML-nytt fra 14. januar i år

Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs er navnet på den nye fagskoleutdanningen som Vea har utviklet i samarbeid med MEF (Maskinentreprenørenes Forbund), Rørentreprenørene Norge og NAML. I tillegg har skolen fått god støtte fra EBA (Entreprenørforeningen bygg og anlegg) og Nordisk Håndverksforum.

Magnus Nyheim. Foto: Vea

– Ved å samle anleggsgartnerbransjen, maskinentreprenørbransjen og rørleggerbransjen til ett og samme studium, kan vi lære av hverandres utfordringer og muligheter. Vi kan finne helhetlige og bedre løsninger, der vi slår sammen løsningene fra de ulike fagområdene til å takle de samfunnsutfordringer vi har med vann, sier faglærer Magnus Nyheim.

Målet med utdanningen
Målet med utdanningen er å øke de aktuelle bransjenes forståelse for betydningen av tverrfaglig samarbeid rundt vanndisponeringstiltak, og dermed sikre funksjon og kvalitet i tiltakene.

Videre er målsetningen å øke kompetansen i bransjene rundt sirkulær vanndisponering og slik bidra til FNs bærekraftsmål nummer seks (Rent vann og gode sanitærforhold) gjennom en halvering av andelen ubehandlet spillvann, økt andel gjenvinning og trygg ombruk av vann samt bedre utnyttelse av vann i alle sektorer.

Studiet tar også mål av seg om å øke bransjens konkurransefortrinn gjennom bevissthet og kompetanse på sirkulær vanndisponering og hvordan bedriften utnytter markedsstrategiske argumenter for dette. Gjennom dette vil flere av FNs bærekraftsmål oppnås, og bedriften vil øke sitt konkurransefortrinn hos bevisste oppdragsgivere.

VEA_brosjyre_200x250mm_SirkulærDispVann_2020_DIGI

 

En viktig samfunnsoppgave
Fagansvarlig Bjørn Aakerholt i NAML synes det er veldig bra at NOKUT-godkjenningen til VEA for studiet «Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs» er på plass.

– Dette er en viktig felles arena der vi i sammen med Maskinentreprenørenes Forbund og Rørentreprenørene Norge vil få satt fokus på en viktig samfunnsoppgave.

Uteksaminerte fra dette studiet vil være en resurs for sitt firma inn i prosjekter og opp mot samarbeidspartnere, enten det er samarbeidene maskinentreprenører, rørleggere, byggentreprenører, landskapsarkitekter eller andre, sier han.

Aakerholt tror at mange kommuner vil etterspørre denne kompetansen i kommende prosjekter, og han mener det er viktig å skaffe seg dokumentert utdanning innenfor dette området.

– Da er det bare for våre medlemmer å finne dedikerte kandidater som vil være med på å forme en viktig retning innenfor vårt fagområde, sier han.

– Søknadsfristen for i år er passert, men for å motivere ansatte eller seg sjøl til å gyve løs på et fagskolestudium kan det være greit med bearbeiding over litt tid. Der er ny søknadsfrist i mars/april neste år, legger han til, og lover en påminnelse til alle medlemsbedriftene i god tid før denne fristen.

Anne Hagen Bakken. Foto: Vea

Søk plass gjennom samordna opptak
Selv om søknadsfristen (som var 15. april i år) er passert kan det likevel være muligheter til opptak allerede til høsten. Det vil være mulig for flere å søke når eventuelle restplasser blir offentliggjort i Samordna opptak den 25. mai 2020.

Les mer om studiet og finn lenke til Samordna opptak her

– Vann fra nedbørperiodene og gjenbruk av vann fra husholdningene representerer en ressurs som per i dag i liten grad er utnyttet. Studiet gir kunnskap om hvordan man kan håndtere vannressursene sirkulærøkonomisk. Dette innebærer å gjenbruke og utnytte vannet på en bedre måte enn i dag, noe som sannsynlig vil bli etterspurt i økende grad av miljøbevisste forbrukere fremover, sa Anne Hagen Bakken til NAML-nytt i januar.

Les forslaget til læreplan her:

Sirkulær-disponering-av-vann-utkast-studieplan-250220

 

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!