Takker av tre måneder på overtid

Tre måneder på overtid er det endelig klart for årsmøtet 2020 i NAML. Dermed er det også klart for et forsinket lederskifte.

– Det har skjedd mye i løpet av de seks årene jeg har vært styreleder, og spesielt mye de siste tre månedene. Å få avrunde perioden min som styreleder med det første elektroniske styremøtet i NAMLs historie er unektelig litt spesielt, og de som kjenner meg hadde nok ikke sett for seg at jeg skulle tre ut av NAML-historien på denne måten, sier Stein Wikholm.

Likevel er det nettopp dette som skjer førstkommende fredag. Da trommer NAML sammen til Årsmøte 2020 NAML Digitalt, og på sakslisten står det til sammen ti saker.

  • Åpning og valg av møteleder
  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Styrets årsmelding 2019
  • Regnskap; Årsregnskap 2019 for NAML
  • Landsstyrets forslag (ingen)
  • Innkomne forslag (ingen)
  • Fastsettelse av medlemsavgift
  • Arbeidsprogram 2020
  • Budsjett 2020
  • Valg

Møtet starter fredag 12. juni klokken 09.00, og det finner sted på Teams. Årsmøtepapirer, informasjon vedrørende praktisk gjennomføring av møtet, møteledelse, avstemming og lignende er sendt ut i egen mail til de påmeldte.

Videomøter kommet for å bli
NAML-nytt publiserte et lengre avskjedsintervju med Stein Wikholm 3. mars i år (som du finner her). På det tidspunktet var COVID-19 en fjern trussel. Noen dager senere var det klart at årsmøtet måtte utsettes, og når det nå omsider finner sted har det som mye annet i samfunnet forflyttet seg til digitale formater.

– Videomøter har nok kommet for å bli. Jeg ser det rasjonelle med det, men samtidig er jeg redd for hva det vil bety på litt sikt for relasjonsbyggingen. Du blir ikke kjent med de andre på samme måten i et videomøte som du blir når du treffer folk ansikt til ansikt, sier Stein Wikholm.

Det mest spennende ligger foran oss
Han er også bekymret for den negative effekten hjemmekontor og videomøter har på saksbehandlingen innenfor det offentlige.

– De siste månedene har vært en spennende tid, men jeg frykter at det mest spennende ligger foran oss. De fleste av oss gikk inn i korona-tiden med ordrereserver. Nå begynner vi å bli avhengig av at saksbehandlingen kommer i gang igjen i det offentlige for at det skal komme nye ordrer inn. Der konstaterer vi at ting nå tar lengre tid. Byggesøknader stopper opp, og den samme tendensen ser vi for eksempel innenfor ligningsmyndighetene. Saksbehandling som før tok noen få dager tar nå plutselig flere uker. Dette er et underlig utslag av hjemmekontorkonseptet, og noe det offentlige må få orden på snarest, sier han.

Ber om god gammeldags saksbehandling
Samtidig ønsker han ikke å svartmale situasjonen.

– Vi skal ikke underslå utfordringene våre, men vi skal heller ikke overdrive dem. Sammenlignet med mange andre bransjer må vi huske på at anleggsgartnerbransjen har klart seg ganske bra hittil under pandemien. I starten kan katastrofetenkningen lett ta overhånd, og da virker de fleste problemer uoverstigelige, men når vi så blir tvunget til å tenke nytt får vi det som oftest til.

– Alt i alt mener jeg at vi har klart oss godt som bransje hittil, men nå trenger vi som sagt at det offentlige kommer skikkelig på banen. Vi ber rett og slett om god gammeldags saksbehandling, slik at de prosjektene politikerne ønsker å sette i gang faktisk kan bli satt i gang. Det bør det være mulig å få til, sier han.

Støtter opp om fellesskapet
Avslutningsvis ønsker den avtroppende styrelederen å påpeke at NAML gjennom hele korona-krisen har jobbet godt sammen med BNL omkring kurspakker, karantener og andre aktuelle tema, og at NAML støtter opp om fellesskapets ønsker og behov.

– Og så må vi ikke glemme at gresset vokser samme hva vi foretar oss, avslutter en smilende Stein Wikholm.

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!