Nyvalgt styreleder i NAML

– De som ikke har travle dager nå for tiden driver nok med helt andre ting enn skjøtsel av hager, parker og grøntanlegg, sier Karsten Totland Raddatz da vi får tak i ham på telefonen en smellvarm mandag i juni. I bakgrunnen summer det i gresstrimmere fra arbeidslaget den daglige lederen i Hageform AS har med seg på jobb i Holmenkollåsen, men det er verken grøntskjøtsel eller Hageform AS som er bakgrunnen for intervjuet. Det er NAML.

Fredag 12. juni ble det nemlig avholdt årsmøte i NAML etter at koronautbruddet satte en stopper for det planlagte årsmøtet i mars. Etter at avtroppende styreleder Stein Wikholm hadde tatt de digitalt frammøtte sikkert gjennom sakslisten var det klart for valg, og i tråd med valgkomiteens innstilling ble Karsten Totland Raddatz enstemmig valgt som styreleder for de tre neste årene.

Tre dager senere tar den nye styrelederen altså imot NAML-nytt per telefon for det vi kanskje kan kalle et velkomstintervju, og det første spørsmålet på blokken er naturlig nok de spesielle rammene som årets årsmøte ble avholdt under.

Digital akklamasjon
– Det er vanskelig å bli valgt ved akklamasjon når årsmøtet skjer digitalt, men det var ingen motkandidater og styret ble valgt i tråd med valgkomiteens innstilling. Det var til og med noe klapping og greier, sier den nye styrelederen.

Han regner med at koronakrisen som utsatte årsmøtet med omlag tre måneder også kommer til å bli det viktigste temaet for det nye styret fremover.

Bærekraft, rekruttering, digitalisering og korona
– Det gamle styret har gjort en god jobb når det gjelder viktige tema som bærekraft og rekruttering, og dette arbeidet gleder vi oss til å videreføre. I tillegg skjer det store endringer innenfor bygg og anlegg når det gjelder digitalisering som kommer til å påvirke faget vårt fremover.  Det må vi gripe tak i.

– Byggkvalitetsutvalgets ferske rapport er en annen sak vi må følge opp, og det vil vi selvsagt gjøre. Det store spørsmålstegnet er effektene av koronakrisen, sier han.

Frykter konsekvensene av brems
Han mener at det foreløpig ikke ser så kritisk ut for anleggsgartnerbransjen, men situasjonen er uoversiktlig og de negative konsekvensene kan vise seg på et senere tidspunkt her enn i andre bransjer.

– Dersom bygg og anlegg stopper opp eller bremser kraftig opp vil jo effektene før eller siden også treffe oss. Derfor blir det en spennende høst og vinter, slår han fast.

Opptatt av faget
Som nyvalgt styreleder skal han nå representere et bredt spekter av virksomheter, fra enmannsbedrifter til anleggsgartnervirksomheter med flere hundre ansatte på lønningslisten.

– Det som knytter oss sammen er at vi alle er dedikert til faget. Gjennom tiden min som styreleder i NAML Øst har jeg erfart at dette er langt viktigere enn det som skiller oss, og for styret sin del blir en av oppgavene fremover å ivareta alle medlemmene, uavhengig av størrelse og hvor de holder til i landet, sier han.

Oslos grønneste
Selv leder Karsten Totland Raddatz altså Hageform AS. Bedriften er en av få anleggsgartnere i landet som ikke driver med stein, men kun vegetasjon. De driver heller ikke med brøyting. Dette gjør at det er stor variasjon mellom sesongene.

– Så lenge vi slipper, velger vi på styre unna brøytekontrakter. Du blir sliten av å brøyte hver natt, og når våren kommer trenger vi kreftene, for da er det full fart her hos oss. Hvis folkene da er helt utslitt vil det sette sitt preg på resten av sesongen, sa han da NAML-nytt intervjuet ham vinteren 2019.

Det intervjuet finner du her

25. styreleder i NAML
Karsten Totland Raddatz blir den 25. styreleder (tidligere landsformann) i NAML fra 1931 .

Her er den komplette listen:

Ellef Grobstok 1931-35

Bredo Morstøl 1935-36

Ernst Pihl-Olsen 1936-38

Gottfred Thyvold 1938-40

Daniel Gotaas 1940-41

E. Borch 1941-44

E. Ibsen Brodersen 1944-46

Gottfred Thyvold 1946-49

Knut Grobstok 1949-53

Kristian A. Bergh 1953-55

Henrik Bøe 1955-61

Erling Danielsen 1961-63

Øivind Svendby 1963-65

Kristen Seim 1965-72

Øivind Svendby 1972-74

Knut A. Thorvaldsen 1974-82

Torbjørn Nordtiller 1982-89

Jan B. Steen 1989-92

Svein Boasson 1992-98

Steinar Tranby 1998-2004

Espen Bjerke 2004-08

Arvid Ekle 2008-12

Svein Boasson 2012-14

Stein Wikholm 2014-20

Karsten Raddatz 2020-

Med seg i det nye styret har han Tim Fosvold (2020-2023, nyvalgt), Ruben Høie (2019-2021, ikke på valg), Arnt Ofstad (2020-2022, nyvalgt), John Thronsen (2019-2021, ikke på valg) og Kim André Short (2020-2022, nyvalgt).

Tidligere styreleder Stein Wikholm og nyvalgt styreleder Karsten Totland Raddatz på tur sammen i NAML-regi i 2018
Øverste foto: Petter Rogneby
Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!