Første barnehage i Norge med korkbelegg

Gummiasfalt er hyppig brukt som fallunderlag på lekeplasser. Av miljøhensyn har Omsorgsbygg i Oslo kommune nå testet ut alternativet kork i Askeveien barnehage.

En undersøkelse som Naturvernforbundet og Forbrukerrådet har gjort sammen med Norsk institutt for luftforskning viser at plastdekkene i barnehager og lekeplasser inneholder flere miljøgifter enn tidligere antatt.

Det er Dagbladet som melder dette, og i artikkelen kan vi lese at det i prøver fra barnehager og lekeplasser sju steder på Østlandet er funnet over 110 kjemiske forbindelser utover selve plast- og gummimaterialet. Det dreier seg om miljøgifter som klorparafiner, tungmetaller, tjærestoffer, ftalater og hormonhermere, og det er første gang klorparafiner og fosfororganiske flammehemmere er funnet i slike fallunderlag i Norge.

Lars Henrik Bøhler. Foto: Oslo kommune

Pilotprosjekt i Askeveien barnehage
Tidspunktet kunne dermed ikke vært bedre for Omsorgsbygg i Oslo kommune, som nå tester ut korkbelegg som fallunderlag på lekeplasser. Askeveien barnehage er utpekt som pilotprosjekt.

– Omsorgsbygg er en innovativ og fremoverlent aktør i forhold til miljøspørsmål. Dette prosjektet vil gi oss gode svar på hvordan vi kan gjøre lekeplassene våre mer miljøvennlig, samtidig som det ivaretar kravene som settes til sikkerhet og universell utforming, sier administrerende direktør i Omsorgsbygg, Lars Henrik Bøhler.

Han forteller at utgangspunktet for uttestingen er miljøorientert.

– Korken er et naturprodukt av foredlet bark, og Omsorgsbygg har en stund ønsket et alternativ til gummibelegget som vanligvis benyttes. Korkbelegget i Askeveien barnehage blir nå testet ut for å sikre at det ivaretar kravene til fallunderlag i Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr og kravene til universell utforming i Teknisk forskrift (TEK17), sier han.

Snart slutt på dette?

Søker forskningsmidler
Omsorgsbygg søker også midler for å etablere et forskningsprosjekt sammen med Undervisningbygg, Bymiljøetaten (begge Oslo kommune), Nordre Follo kommune og Sintef. Hensikten med dette prosjektet vil være å utfordre markedet til å komme med andre alternativer enn det tradisjonelle gummiunderlaget. Forskningsprosjektet vil bestå av både et litteratstudium, og deretter innovasjonskonkurranse.

I intervjuet med Dagbladet nevner du at korken er bedre enn gummi på overvannshåndtering. Hvordan begrunner dere dette? Vil dette bli et permeabelt dekke? 

– Korkbelegget er veldig permeabelt, og dermed et godt alternativ i forhold til overvannshåndtering.

Samme bindemiddel som i gummibelegget
Hvilket bindemiddel er det dere benytter i dette forsøket med kork? 

– Ifølge leverandøren er det samme bindemiddel som benyttes i gummibelegget.

Hva med kostnadene for legging av korkdekke kontra gummi? Hvordan kommer dette ut økonomisk?

– I dette prosjektet ble det en merkostnad på cirka 88.000 kroner.

Åpner for flere prøveprosjekt
Omsorgsbygg er landets største barnehage-eier, og forvalter cirka 360 barnehager i hovedstaden. Prøveprosjektet i Askeveien vil bli evaluert løpende, og Bøhler forteller at det fremover vil bli fulgt opp fysisk gjennom befaringer hver tredje måned.

Vil det bli tatt initiativ til flere slike prøveprosjekt i denne prøveperioden? 

– Det er flere av Omsorgsbyggs rehabiliteringsprosjekter i barnehager som vil legge dette inn som et alternativ i sine anbudsbeskrivelser.

 

NAML-nytt tar sommerferie
Med denne saken tar NAML-nytt nå sommerferie. Vi er tilbake igjen den første uken i august. Inntil da ønsker vi alle lesere en god sommer – og husk at du kan abonnere på nyhetsbrevet vårt dersom du vil bli varslet når vi publiserer nye saker. Det er svært enkelt. Fyll inn e-postadressen din i feltet under, og trykk på «Meld meg på».

 

Askeveien barnehage

 

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!