NHOs siste medlemsundersøkelse: Her er NAML-tallene

De fleste av NAML-medlemmene som deltok i NHOs seneste medlemsundersøkelse har ordrereserver for full sysselsetting varierende fra 3-4 uker til 1-3 måneder. Dette er lavere enn blant BNL-medlemmene samlet sett, og lavere enn det var hos de samme medlemsbedriftene på samme tid i fjor.

43 prosent av medlemsbedriftene i BNL har lavere ordretilgang nå enn på samme tid i fjor. Dette fremkommer av NHOs seneste medlemsundersøkelse, og de viktigste funnene i denne undersøkelsen kan du lese om i denne saken på bnl.no, publisert sist fredag.

Men én ting er de samlede BNL-tallene, en helt annen sak er tallene for NAML-medlemmene. Hvordan er egentlig situasjonen der?

For få respondenter
NAML-nytt har fått tilgang til tallene, og det første vi legger merke til er et relativt lavt antall respondenter. Målt opp mot antall medlemsbedrifter er NAML-deltagelsen lavere enn den burde være, og undersøkelsen kan dermed ikke sies å speile medlemsmassen i tilstrekkelig grad.

Ferieavvikling er nok en medvirkende årsak til den dårlige responsen denne gang, men samtidig er dette er undersøkelse det er viktig at medlemmene støtter opp om – spesielt i tider som disse.

La oss håpe og tro at NAML-deltagelsen styrker seg ved neste medlemsundersøkelse, som gjennomføres i september. Disse medlemsundersøkelsene er et svært viktig verktøy for NHO, og de trenger denne informasjonen fra medlemsmassen for å kunne gjøre jobben sin.

Noen nøkkelfunn
Så til selve undersøkelsen. Til sammen 507 medlemsbedrifter i BNL deltok denne gang, og i saken BNL har publisert trekker de fram disse funnene:

  • 43 % har reduksjon i ordrereserven sammenlignet med 2019 (40 %)
  • 28% har merket lavere etterspørsel (37 %)
  • 35 % har fått varsel fra leverandører om forsinkelser eller kanselleringer av leveranser (38 %)
  • 35 % svarer at de har fått redusert omsetningen som følge av krisen (35 %)
  • 11 % planlegger oppsigelser som følge av krisen (10%)
  • 10 % svarer at bedriften mangler penger til å betale de regninger som forfaller om kort tid, grunnet koronaviruset (likviditetsproblemer).
  • 7 % svarer at det er en reell risiko for at bedriften kan gå konkurs som følge av Koronakrisen (5 %)
  • 6 % av bedriftene har gjennomført oppsigelser (7%)

 

NAML-tallene
Som nevnt i ingressen har de fleste av NAML-medlemmene som deltok i undersøkelsen ordrereserver varierende fra 3-4 uker til 1-3 måneder. Dette er lavere enn blant BNL-medlemmene samlet sett, og lavere enn det var hos de samme NAML-medlemsbedriftene på samme tid i fjor.

Undersøkelsen viser også at gjeldende smittevernregler har påført færre NAML-medlemmer tap enn hva gjennomsnittet er innenfor BNL.

På den andre siden viser undersøkelsen at langt flere NAML-medlemmer enn BNL-medlemmer har opplevd forsinkelser eller kanselleringer av ordre som følge av koronaviruset.

Omsetningsmessig viser undersøkelsen at mer enn halvparten av NAML-medlemmene som har svart har hatt en noe lavere omsetning denne sommeren enn i samme periode i fjor, men her varierer besvarelsene fra økt omsetning til inntil 50 prosent reduksjon – og antallet respondenter er for lavt til at dette kan sies å være noe kvalifisert funn.

Derfor: Husk å svare innen fristen når neste medlemsundersøkelse går ut fra NHO.

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!