Jubel for VG2-tilbud og ny anleggsgartnerhall ved Stend VGS i Bergen

Fredag 2. oktober klippet regionsleder Sissel Øverdal i Vestland fylkeskommune snoren til den nye anleggsgartnerhallen ved Stend VGS i Bergen, og erklærte hallen for åpnet. Inne i hallen var det jubel og stor stemning blant bransjefolk, politikere og anleggsgartnerelever.

– Denne hallen er virkeliggjøringen av en kamp vi trodde var tapt for bare få år tilbake, forteller rektor Magnus Vaktskjold ved Stend VGS.

Her klipper Sissel Øverdal snoren til den nye anleggsgartnerhallen med en smilende Sigurd Boasson til venstre og Emil Gadolin og Stian Eikevik (OKAB) som de nærmeste tilskuerne. Fotograf (også det øverste bildet): Bjørn Hallvard Grinde

Da anleggsgartnerutdanningen ved Hjeltnes VGS i Ulvik i Hardanger ble flyttet til nye Voss VGS høsten 2016 fortvilte både Vaktskjold og en samlet anleggsgartnerbransje i Bergen. De trodde slaget de da hadde kjempet i årevis for å få lagt anleggsgartnerutdanningen i daværende Hordaland fylkeskommune til Bergen var tapt, og at distriktspolitiske hensyn trumfet viktigheten av nærhet mellom yrkesfagutdanningen og bransjen den rekrutterer til.

Så de krummet nakken og håpet at samfunnskontrakten de inngikk med Stend om et 1+3-løp våren 2013 ville produsere et tilstrekkelig antall lærlinger til landets nest største by. Da kontrakten så utløp i mai 2018 ble den forlenget med ytterligere fem år.

Telefonen som forandret alt
Høsten 2019 skjedde det imidlertid noe. På senhøsten fikk Vaktskjold en telefon fra opplæringsdirektøren i Vestland fylkeskommune med informasjon om at fylket vurderte å flytte faget, og et spørsmål om Stend var klar for å overta.

Svaret gav seg selv, og etter en rask politisk prosess ble det før jul i fjor besluttet at anleggsgartnerutdanningen ved Voss VGS flyttes til Stend VGS fra skoleåret 2020/21.

En strålende fornøyd Magnus Vaktskjold viser fram den nye hallen.

Med flyttingen fulgte det også både utstyr og midler til en hall. Faglærer Sveinung Berland ble umiddelbart etter at beslutningen var tatt satt i sving med å utrede hvordan hallen skulle se ut, og kom opp med en plan om en Rubbhall. Dette ville imidlertid ikke Bergen kommune vite noe av. De krevde at det flotte kulturlandskapet og bygningsmiljøet ved Stend skulle ha en permanent hall, og slik ble det.

Mer forutsigbar undervisning
Fredag 2. oktober åpnet altså hallen – litt forsinket i forhold til skolestart, men mer enn tidsnok med tanke på å få undervisningen i hus før vintersesongen.

– I VG1-undervisningen vår innunder samfunnskontrakten har vi hittil jobbet med virkelige prosjekt. Dette ønsker vi å fortsette med, men på vinteren gir denne hallen oss muligheten til å kunne øve på ulike elementer som det er vanskelig å øve på i et vestlandsk vintervær. Det gjør undervisningen mer forutsigbar. I hallen er det blant annet laget ulike celler som er 1,5 meter dype, hvor elevene kan grave kum og legge rør, forteller Vaktskjold.

– Det var ikke få lastebillass med pukk som gikk med til å fylle kummene på omlag 1,5 x 3 x 10 meter, legger han til.

Hallen blir også tilrettelagt for elektriske verktøy og maskiner, med 400 volt strøm i hver celle.

– Anleggsgartnerlæreren vår har latt seg inspirere av det beste fra andre haller, og satt sammen en smart løsning. Vi har for eksempel en kjøreport i hver ende av hallen, og plass nok i bredden til at paller og maskiner kan plasseres mellom kjørebanen og kummene, sier Vaktskjold.

Magnus Vaktskjold ved den nye eiken som anleggsgartnerbransjen overrakte til skolen i anledning åpningen av den nye hallen. Selve hallen i bakgrunnen.

Gode søkertall og fulle anleggsgartnerklasser
Han forteller at stemningen var høy da snoren ble klippet 2. oktober.

– Her på Stend kjenner vi anleggsgartnerbransjen i Bergen veldig godt etter å ha samarbeidet med både bedriftene og opplæringskontoret OKAB tett gjennom mer enn sju år. Når vi nå har fått til en VG2-modell i Bergen og attpåtil har fått denne flotte hallen til bruk i utdanningen sier det seg nesten selv at bransjen er fornøyd, sier han.

Også når det gjelder utsiktene til å få flere lærlinger er det nå grunn for bransjen i Bergen til å glede seg. På VG1-klassen på Stend går det i dag 13 elever, mens VG2 kan vise til 12 elever.

– Det er alltid en viss bevegelse mellom linjene i starten av skoleåret, men nå virker det som at vi kan sette to streker under svaret når det gjelder VG1-antallet vårt. 25 elever til sammen på VG1 og VG2 dette skoleåret er svært bra, og lover godt for framtiden, slår Vaktskjold fast.

Arbeidslivets behov må være styrende for skoletilbudet
Emil Gadolin er nestleder i Arbeiderpartiet i Bergen og medlem av Fylkesutvalget og utval for opplæring og kompetanse i Vestland fylkeskommune. Sammen med en samlet anleggsgartnerbransje gleder han seg nå over at yrkesutdanningen nå flyttes til Stend.

– Som ny politiker i 2015 var anleggsgartnerbransjen de aller første som huket tak i meg. De var tydelige på ambisjonene og behovene sine. Over tid har de vist at de tar et samfunnsansvar for å få lærlinger inn i bransjen. Jeg er glad for at skoletilbudet og tyngdepunktet i bransjen nå knyttes enda tettere sammen. For yrkesfagene må arbeidslivets behov være styrende for tilbudet, slår han fast.

Den nye anleggsgartnerhallen sett utenfra.

 

NAML Ung for ungdom under utdanning
Om du er en ungdom under utdanning til å bli anleggsgartner er du kvalifisert for medlemskap i NAML Ung. Det er veldig enkelt å melde seg inn.

– Det er bare å Vippse 100 kroner til NAML Ung og merke betalingen med navn og e-post, så er du innmeldt. Når du melder deg inn vil du også få tilsendt en termosflaske i posten, forteller daglig leder Merete Bellingmo i NAML.

Det er også mulig å kontakte Merete Bellingmo på e-post m.bellingmo@naml.bnl.no for innmelding.

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!