Dugnad med stort faglig utbytte

Åtte anleggsgartnerelever i full sving med tørrmuring i tre dager utgjør 24 dagsverk. For Jomfruland sin del er dette innsatsen det som behøves for at de mange kilometerne med gamle murer på øyen skal holdes i stand.

28. til 30. september i år hadde de gamle steinmurene på Jomfruland – for tredje år på rad – besøk av anleggsgartnerelever fra Nome vgs avdeling Søve i Telemark. I tre innholdsrike dager klippet de åtte VG2-elevene fram steinmurer og bygget opp rastemurer. I tillegg saget og ryddet de vegetasjon for å få murene frem i dagen.

Det faglige utbyttet fra dugnaden var ifølge faglærer Harry Mathisen stort.

– Før dette restaureringsarbeidet hadde vi gått gjennom det teoretiske ved tørrmuringskunsten, men det er stor forskjell på teoretisk og praktisk læring når materialet er kulestein. Dette er krevende murer å legge for en uerfaren VG2-elev, og det ble en del prøving og feiling den første dagen. Derfra og ut gikk det unna, sier han.

Her rives det ned til stabilt fundament før det stables opp igjen. Foto: Harry Mathisen

Dobbel nytteverdi
Han forteller at denne årlige dugnaden er nyttig både for Jomfruland og for anleggsgartnerelevene.

– For Jomfruland sin del ligger selvsagt nytten i at de mange kilometerne med gamle murer blir vedlikeholdt. Det går en del dyr på øyen, og da er det uunngåelig at det over tid raser en del ut. Gjennom dette tiltaket klarer vi å holde tritt med disse ødeleggelsene, sier han.

– For elevene sin del er det mye god læring i disse tre dagene. De lærer å stå i det, selv om de innimellom kan se seg nesten blinde på stein. Videre lærer de tålmodighet, og at de må lete etter de riktige løsningene når de jobber med denne typen muring. I tillegg til dette lærer de å samarbeide, og ikke minst å passe på seg selv. Det gjør vondt på skinnleggen eller vristen om det raser ned stein under arbeidet, legger han til.

Foto: Harry Mathisen

Jomfruland
Rullesteinsøyen Jomfruland ble vernet som landskapsvernområde den 28. april 1978. Dette ble omgjort til Jomfruland nasjonalpark i desember 2016. Nasjonalparken omfatter øyene Jomfruland og Stråholmen og sjøområdene rundt.

Selve Jomfruland er en langstrakt rullesteinsøy som ligger i skjærgården utenfor Kragerø. Den er 7,5 kilometer lang og én kilometer bred på det bredeste og utgjør et areal på 3,04 km². På øyen bor det cirka 60 fastboende.

Foto: Harry Mathisen

Samarbeid med fylkesmannen
forskriften om vern av Jomfruland nasjonalpark kan vi lese at i nasjonalparken skal ingen varig påvirkning av naturmiljø eller kulturminner skal finne sted, med mindre slik påvirkning er en forutsetning for å ivareta verneformålet.

I kapittelet om vern av kulturminner står det at kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner skal ikke flyttes eller fjernes. Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.

Det er fylkesmannen i Vestfold og Telemark som er forvaltningsmyndighet for nasjonalparken, og restaureringsprosjektet på Jomfruland kom i stand etter initiativ herfra.

Foto: Harry Mathisen

Et høydepunkt på høsten
– Det var nasjonalparkforvalter Morten Johannessen hos fylkesmannen som for noen år tilbake kontaktet meg med en forespørsel om vi kunne gjøre en innsats på Jomfruland, og dugnaden i år var tredje gangen VG2-elevene våre jobbet der ute. Det var også siste gang for Nome vgs avdeling Søge sin del, for når anleggsgartnerfaget flyttes fra naturbruk til byggfag fra neste skoleår av flyttes anleggsgartnerutdanningen vår til Lunde i Telemark, forteller Harry Mathisen.

Han håper Jomfruland-dugnaden blir med på flyttelasset.

– Dette er et høydepunkt for elevene våre på høsten, og flere av elevene spurte om ikke vi kunne ta en tur til da vi var ferdige. Vi bor på DNT Øitangen når vi er der ute, og elevene planlegger menyen og hvem som skal lage mat. Trivselen er høy, forteller han.

Når det gjelder selve muringen avslører han at trikset er å bygge opp steinene så de lener seg mot hverandre innover.

– Det er tosidige kistemurer vi snakker om her, og høyden varierer fra 70-80 cm til rundt meteren. Hellingen er ikke mer enn omtrent 10 cm på meteren, så med kulestein som byggemateriale kreves det nøyaktighet, slår han fast.

Her koser elevene seg med pinnebrød og marshmallows etter en lang og slitsom dag. I år ble fire murer ferdigstilt i løpet av de tre dagene på Jomfruland. Foto: Harry Mathisen

 

NAML Ung for ungdom under utdanning
Om du er en ungdom under utdanning til å bli anleggsgartner er du kvalifisert for medlemskap i NAML Ung. Det er veldig enkelt å melde seg inn.

– Det er bare å Vippse 100 kroner til NAML Ung og merke betalingen med navn og e-post, så er du innmeldt. Når du melder deg inn vil du også få tilsendt en termosflaske i posten, forteller daglig leder Merete Bellingmo i NAML.

Det er også mulig å kontakte Merete Bellingmo på e-post m.bellingmo@naml.bnl.no for innmelding.

 

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!