Positiv utvikling hos Steen & Lund

– Det er helt klart at hadde ikke BetonmastHæhre vært inne i de vanskelige årene, så ville ikke Steen & Lund ha klart seg, sier en åpenhjertig daglig leder Petter Vistnes etter at selskapet nå har gjennomført en vellykket snuoperasjon.

Våren 2017 kjøpte BetonmastHæhre opp landets største anleggsgartnerfirma, Steen & Lund. Høsten 2019 solgte de det tilbake til en gruppering sentrale medarbeidere og eksterne investorer, og med på kjøpet fikk de nye eierne to store tvistesaker som bandt opp både ressurser og kapital.

– Vi tok en betydelig økonomisk risiko da vi valgte å kjøpe Steen & Lund tilbake i desember i fjor, forteller daglig leder Petter Vistnes.

– Vi hadde tro på selskapet, men vi var helt avhengig av å få løst de to tvistesakene raskt og smidig. Det har vi fått til. Gjennom frivillige meklinger har vi oppnådd løsninger jeg vil beskrive som gode for alle parter, og som har gitt oss en boost internt, sier han.

Petter Vistnes. Foto: Steen & Lund AS

Fra vekstfokus til bunnlinjefokus
Vistnes forteller at dette har vært avgjørende for den vellykkede snuoperasjonen.

– I tillegg er det et annet tenkesett i Steen & Lund nå enn før salget til BetonmastHæhre. Den gang hadde man et voldsomt vekstfokus både når det gjaldt topplinje og fagområder. Nå fokuserer vi på bunnlinjen, og på kjernekompetansen vår, som er anleggsgartnerfaget, sier han.

Dette var en viktig strategisk beslutning for de nye eierne.

– Over tid beveget man seg ut av segmentet vårt, og som del av et stort konsern fikk ikke anleggsgartnervirksomheten den oppmerksomheten den trengte og fortjente. Slikt kan lett skje i et stort konsern. Andre ting tar ledelsens tid og oppmerksomhet, forklarer Vistnes.

Nå er det annerledes.

– Dreiningen til et sterkere bunnlinjefokus startet allerede under BetonmastHæhre. Etter eierskiftet har vi videreført dette, og vi er nå selektive med hvilke kontrakter vi går inn på. Vi har også en bedre risikostyring, og en bedre styring av hvert enkelt prosjekt. I tillegg har det stor betydning at vi nå har over 30 medarbeidere på eiersiden. Det har gitt en helt annen dynamikk i selskapet, sier han.

Thorvald Meyers gate. Foto: Steen & Lund AS

Egenkapital på 80 millioner
– Den kraftige veksten de siste årene fikk noen uheldige konsekvenser for oss. En del større enkeltprosjekt har tatt resultatet veldig ned, årsresultatene for 2017 og -18 er katastrofalt dårlige og det er gjennomført betydelige kapitalutvidelser. Som en konsekvens av dette har vi nå besluttet i større grad å fokusere på kjernevirksomheten og ikke være vekstorientert, sa Vistnes da NAML-nytt intervjuet ham i januar i år i forbindelse med utkjøpet fra BetonmastHæhre.

Den saken finner du her

Kommentarene hans i dag samsvarer godt med disse tidlige programerklæringene, og i tillegg til at Steen & Lund nå leverer sorte tall har de nå en solid egenkapital på omlag 80 millioner kroner.

Frognerparken, Akershus festning og Regjeringskvartalet
– I dag står vi finansielt på egne bein, og det var et av de kortsiktige målene våre. Vi satte inn penger i selskapet for å gjøre det mer solid da vi overtok, og skjøt til sammen inn 25 millioner i kontanter. Det tror jeg ga en viktig signaleffekt om at dette var noe vi hadde troen på og kom til å jobbe hardt for, og det har vi også gjort, sier Vistnes.

I tillegg har selskapet vunnet flere store kontrakter i løpet av året.

– 2020 har vært et veldig godt år for oss, med Frognerparken, Akershus festning og til slutt det nye Regjeringskvartalet som de tre mest markante nye kontraktene. Vi har noen slitsomme år bak oss i Steen & Lund, og det har tæret på stoltheten vår på tvers av hele organisasjonen. Nå merker jeg at den er tilbake, avslutter Petter Vistnes.

Sandvika Elvepromenade. Foto: Steen & Lund AS
Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!