Styrker kompetansen på vann

– Kompetanse er viktig, og i Gartnerhagen kommer vi stadig borti overvann i prosjektene vi jobber med. Derfor er studiet Sirkulær disponering av vann ved Norges grønne fagskole – Vea nyttig for oss, sier daglig leder Åsmund R Heramb hos Gartnerhagen AS i Oslo.

Denne høsten startet Norges grønne fagskole – Vea opp studiet Sirkulær disponering av vann. Studiet retter seg mot både anleggsgartnerbransjen, maskinentreprenørbransjen og rørleggerbransjen, og ved å samle disse bransjene til ett og samme studium er målsetningen at man kan lære av hverandres utfordringer og muligheter.

– Vi kan finne helhetlige og bedre løsninger, der vi slår sammen løsningene fra de ulike fagområdene til å takle de samfunnsutfordringer vi har med vann, skriver Vea selv om studiet i denne presentasjonen. Studiet er også presentert ved to tidligere anledninger i NAML-nytt, både da det var på planleggingsstadiet i januar i år og da det ble godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) i mai.

Kompetanse er viktig
Nå er studiet godt i gang, og NAML-nytt har slått av en prat med daglig leder i Gartnerhagen AS i Oslo, anleggsgartnermester Åsmund R Heramb, som er en av studentene dette skoleåret.

– Kompetanse er viktig, og i Gartnerhagen kommer vi stadig borti overvannsproblematikk i prosjektene vi jobber med. Vi jobber mye innenfor privat- og bedriftsmarkedet i Oslo, og trenger å finne løsninger for å håndtering av vann på egent tomt som en privatkunde kan leve med. Det er ikke alle som ønsker å bygge et stort regnbed i hagen, sier Heramb.

Han forteller at etterspørselen er der allerede, selv om dette er nokså nye problemstillinger for kundene hans.

– Om jeg skal snakke litt billedlig, så vil jeg beskrive etterspørselen i dag som en liten bekk. Vi tror imidlertid at den vil vokse til en stor elv, og været vi hadde i Oslo i oktober illustrerer dette på en god måte. Vi fikk flere henvendelser om kjellere fulle av vann fra huseiere som nå ønsker å ta grep for å unngå slike situasjoner i framtiden, og ett av disse prosjektene vil jeg nå bruke som case i mitt eget studie, sier han.

At overvann er en aktuell problemstilling vitner også denne ferske videoreportasjen på nrk.no om.

Åsmund R Heramb. Foto: Privat

Viktig med samarbeid mellom fagene
Med det nye høringsforslaget på bakgrunn av NOU 2015:16 som er ute nå, forventer Heramb at det blir mye strengere krav til sirkulærdisponering av vann.

– Da må man finne kreative løsninger for dette i nye bygg, som å bruke takvann til bruk til vask av biler, flushing av toaletter og andre bruksområder som ikke krever vann av drikkekvalitet.  I tillegg til gode overvannsløsinger i uterommet hvor vannet blir brukt som en ressurs, sier han.

Hittil har vi sett at anleggsgartnerne kommer inn helt på slutten på byggeprosjekter, når løsningene er satt. Det mener jeg bør endre seg, og derfor er samarbeidet mellom anleggsgartnerfaget, maskinentreprenørfaget og rørleggerfaget slik det er lagt opp på dette studiet så viktig.

– Det er sammensatte løsninger dette her, og derfor er det viktig med enighet på tvers av fagene, og at vi snakker tydelig sammen, legger han til.

ADK1-sertifisering
For Gartnerhagens del er ADK1-sertifiseringen som studiet tilrettelegger for også en av årsakene til at Åsmund R Heramb dette skoleåret tilbringer hver fjerde torsdag til lørdag på Norges grønne fagskole Vea på Moelv.

– Vi har ingen ambisjon om å begynne å koble vann under trykk. Slike oppgaver vil vi fortsatt bruke rørlegger til. Men det å bli sertifisert for legging av rør ser vi på som et pluss for å være konkurransedyktige fremover, sier han.

Når det gjelder forventningene han hadde før studiet tok til kontra hvilke erfaringer han har gjort seg hittil på studiet, konkluderer han med at det har svart til forventningene.

– Jeg føler at jeg har vært heldig med klassen. Vi er en bra gjeng, med folk i alle aldersgrupper og fra forskjellige yrkesgrupper. Det er både lærerikt og kjekt med et studie som er så sammensatt, og det er interessant å snakke fag med de andre, avslutter Åsmund R Heramb.

Magnus Nyheim. Foto: Vea

Halvparten fra anleggsgartnerbransjen
Faglærer og anleggsgartnertekniker Magnus Nyheim ved Vea er faglærer på studiet i sirkulær disponering av vann. Han forteller at det er 14 studenter på studiet i år. Av disse kommer halvparten fra anleggsgartnerbransjen. I tillegg deltar fire fra rørleggerbransjen og to fra maskinentreprenørbransjen, mens én student fra en annen bransje følger studiet som kursdeltager.

– Vi har ikke hatt noen formelle underveisevalueringer enda, men den dialogen skolen har med studentene fremstår i all hovedsak som positiv. Det virker til å treffe deres behov i arbeidshverdagen i de ulike bransjene, sier han.

– Nøkkelen her er å finne de tverrfaglige fellestrekk og muligheter bransjene har rundt sirkulærdisponering av vann, samtidig som man får et bedre grunnlag for faglig samarbeid på tvers av bransjer og kunnskaper om hverandres fagområder, legger han til.

Studiet er i utgangspunktet nettbasert med samlinger, noe som gjør det relativt robust når det kommer til å finne digitale løsninger for undervisning.

– De to første stedbaserte samlingene ble avholdt som planlagt, før vi nå foreløpig har gjort om en samling til nettundervisning på grunn av koronasituasjonen. Så Covid-19 påvirker rammene for studiet, men det er ikke noe dramatisk med tanke på gjennomføring., forteller Magnus Nyheim.

Det planlegges nytt studium neste år.

 

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!