Kompetanse for å løse vannutfordringer

MOELV: 1. februar 2021 åpner innsøkingen til fagskoleutdanningen, og 15. april er søknadsfristen. På Norges grønne fagskole – Vea håper de at det nye studiet i grøntanleggslære med LOD vil tiltrekke seg mange søkere fra anleggsgartnerbransjen, og de tilbyr nå nettbaserte studium for å øke fleksibiliteten for studentene.

– I år er det faktisk ti år siden vi startet den første fagskoleutdanningen for anleggsgartnere, og tidligere i år reviderte vi studiet samtidig som vi utvidet det til 120 studiepoeng for at fagskoleutdanningen for anleggsgartnere skal ha samme omfang som teknisk fagskole for de andre fagområdene innenfor bygg- og anleggsfag, sier markedsansvarlig Grethe Bøhn Busterud ved Norges grønne fagskole – Vea.

– Studiet ble også omgjort til nettbasert studium med samlinger for å øke fleksibiliteten for studentene, forteller hun.

Nå håper hun at anleggsgartnerbransjen vil slutte opp om tilbudet.

Foto: vea-fs.no/

Investering i kompetanse
– Bransjen er i en rivende utvikling, og investering i kompetanse er like viktig som de mer håndfaste investeringene bedriftene foretar. Fossilfrie byggeplasser, miljøvennlige materialvalg og skjerpede krav til avfallshåndtering er bare noen av de mange kravene bransjen møter stadig oftere, sier hun.

– I tillegg handler det om å bygge og vedlikeholde anlegg på en fagmessig måte slik at de får lang levetid og samtidig er utformet slik at de kommer samfunnet mest mulig til gode. Også digitalisering og effektivisering er viktige skritt på veien mot en mer bærekraftig anleggsgartnerbransje, slår hun fast.

I fagskolestudiet Anleggsgartnertekniker inngår bærekraft i en helhetlig tankegang, på lik linje med hvordan bygg- og anleggsbransjen stilles ovenfor stadig strengere miljøkrav og fokus på bærekraft.

– Bransjen og Vea har sammen utviklet anleggsgartnerteknikerstudiet for å kvalitetssikre at studiet har den nødvendige yrkesrelevans og bransjeforankring. Innholdet i emnene på studiet tar for seg helheten i anleggsgartnerfaget og gir rom for spesialisering og fordypning igjennom de ulike ukene med praksis knyttet til modulene, forteller Bøhn Busterud.

Les mer om utdanningen her: Anleggsgartnertekniker

Foto: vea-fs.no/

Grøntanleggslære med LOD
Mens anleggsgartnerteknikerstudiet går over fire semestre og gir 120 studiepoeng tilbyr Vea også det første semesteret av dette studiet som et eget studie over ett semester.

Grøntanleggslære med LOD bygger på studiet Sirkulær disponering av vann som Vea fikk godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) tidligere i år.

Studiet tar særlig for seg FNs bærekraftsmål som omhandler å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige jamfør FNs mål 11, forteller Bøhn Busterud.

Trygge, inkluderende og lett tilgjengelige grøntområder er en annen viktig aspekt som behandles.

– Etter endt studium vil du ha kompetanse innen bruk av jord og planter i grøntanlegg, og om hvordan lokal overvannsdisponering (LOD) kan benyttes som en del av den grønne verktøykassa for å redusere problemer med store mengder overvann som kommer i perioder., slår hun fast.

Studiet passer for dem som vil ha mer kunnskap om blå-grønne løsninger i grøntanlegg.

Les mer om utdanningen her: Grøntanleggslære med LOD

Søk om opptak til fagskoleutdanning
På Norges grønne fagskole – Vea håper de nå at det nye studiet i grøntanleggslære med LOD vil tiltrekke seg mange søkere fra anleggsgartnerbransjen.

– LOD er et fagfelt som anleggsgartnerbransjen bør ta et solid eierskap til, og mulighetene til å gjøre dette er nå. Bransjen bør tilegne seg kompetansen, og fronte tydelig at dette er noe man kan, sier Bøhn Busterud.

Hun forteller at den relevante sertifiseringen vil være bakt inn i studiene.

Søknadsfrist til alle fagskoleutdanninger er 15. april. Du søker via Samordna opptak som åpner for innsøking fra 1. februar 2021.

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!