Administrasjonen oppsummerer annerledesåret 2020

OSLO: Annerledesåret 2020 går mot slutten, og oppsummeringen av året er sterkt preget av den pågående pandemien. Likevel er det en optimistisk administrasjon i NAML som nå ser fram mot 2021.

Hvordan kan vi ruste oss for nedgangen vi tror vil komme i markedet i 2020? Dette var den overbyggende tematikken da vi la planene våre for 2020 på denne tiden i fjor, forteller daglig leder Merete Bellingmo i NAML.

– Vi så tendensene til en viss nedgang, og ønsket å forberede medlemsbedriftene våre best mulig på det vi mente var på gang, sier hun.

Senere skulle det vise seg at alt ble mye verre.

Avlyste rett før Norge stengte ned
NAML-nytt har samlet administrasjonen i NAML, som foruten Merete Bellingmo består av fagansvarlig Bjørn Aakerholt, til en oppsummering av det som ble et veldig annerledes år. For NAML sin del ble årsmøtet i midten av mars det første korona-offeret.

– Vi begynte å ane at noe var på gang tidlig i mars, og foretok en rekke vurderinger for og imot en avlysning den påfølgende uken. En stund trodde vi det ville være mulig å gjennomføre, men noen timer før regjeringen stengte ned Norge 12. mars besluttet vi at årsmøtet og fagdagen måtte avlyses.

– I tillegg til valg av ny styreleder skulle vi både takke av Tor Jørgen Askim og introdusere Bjørn som ny fagansvarlig under årsmøtet, så avlysningen medførte både at Stein Wikholm måtte virke som styreleder noen måneder til og at Bjørn fikk en litt annerledes oppstart enn vi hadde sett for oss, forteller Bellingmo.

Merete Bellingmo. Foto: NAML

Smittevern og økonomiske tiltak
Etter kunngjøringen fra regjeringen 12. mars startet en hektisk periode for styret og administrasjonen i NAML.

– Det første vi gjorde var at vi ringte rundt til hver eneste medlemsbedrift for å skaffe oss oversikt. Denne informasjonen tok vi så med oss inn i fellesskapet i NHO, som på sin side var en viktig samtalepartner for regjeringen når det gjaldt de ulike korona-tiltakene som ble satt i verk, forteller Bjørn Aakerholt.

Fram mot sommeren deltok NAML i høringer om smittevern og økonomiske tiltak, og 12. juni – nøyaktig tre måneder etter at Norge stengte ned – ble det også tid til det utsatte årsmøtet. Dette skjedde digitalt, og Karsten Totland Raddatz ble valgt inn som ny styreleder.

Fagsamling i Bodø
På den andre siden av sommerferien ble det også anledning til å møtes fysisk. Etter smittetoppen på våren var smittetallene jevnt over lavere i sommermånedene, og etter initiativ fra medlemmene ble det arrangert en fagsamling i Bodø fra 21. til 23. august. 40 personer deltok, pratet fag og diskuterte både smittevern og mer overordnede problemstillinger.

– I tillegg til denne samlingen har administrasjonen også vært på fysiske bedriftsbesøk i Midt-Norge, forteller Bellingmo. Her ble det blant annet diskutert rekruttering og framtidige krav til bærekraft.

– Vi hadde også planer om et tilsvarende besøk i Agder i månedsskiftet oktober/november, men dette ble gjennomført digitalt på grunn av smittesituasjonen på det tidspunktet, legger Aakerholt til.

Bjørn Aakerhold. Foto: NAML

Bedre enn fryktet i privatmarkedet
Når det gjelder den generelle markedssituasjonen i 2020 mener Bellingmo at privatmarkedet har kommet bedre ut enn man fryktet i starten av pandemien.

– Lave lånerenter har nok vært en viktig årsak til dette, samtidig som det gjennom året har vært et generelt fokus på uterom i hus og hjem. Det ble ikke all time high, men det har vært en god sesong, sier hun.

På høsten har stimuleringsmidlene fra regjeringen gitt en viktig innsprøytning for offentlige oppdrag, og dette har generert en del mindre igangsettinger i kommunene. Samtidig har imidlertid koronaen medført at saksgangen er langsommere enn normalt, og når det gjelder dette markedet er administrasjonen i NAML foreløpig avventende til hva som vil skje i 2021.

Høringer og revisjoner
2020 har også vært året for store, viktige høringer. Både den videregående utdanningen og blågrønn faktor er oppe til revisjon, og et stort reguleringsregime skal gjennomgås. Bellingmo nevner 3420 kapittel K, kvalitet i byggenæringen og ny gatenorm for Oslo som tre viktige saker for anleggsgartnerbransjen.

– I tillegg er rekruttering en evig tilbakevendende problemstilling. Selv om vi står midt i en pandemi stilles det krav til fagarbeidere og lærlinger i alle offentlige tiltak, og i den sammenhengen har vi analysert hvordan vi best løser dette og hvilke behov vi trenger å få løst, sier Bellingmo.

Hun trekker fram de positive resultatene fra Trøndelag, Bergen og Vestfold.

– De regionale engasjementene viser resultater, og dette vil vi ta med oss videre. Nå planlegger vi informasjons- og annonseringskampanjer i sosiale medier, hvor vi vil vise fram faget. Dette materialet vil også bli brukt til de digitale utdanningsmessene til våren, som vil bli et nytt format for både oss og elevene. Vi har kjøpt plass i alle regionene, og er nå i ferd med å lage en ny fil i samarbeid med SOA, sier hun.

– I alt dette her må vi stille oss spørsmålet om hva en anleggsgartner skal være. Hvilke kvaliteter forventes av oss? Vi må ha dokumentasjon som svarer på dette. Læreplan og 3420 K er det eneste som beskriver kvaliteten og utførelsen, og vi vet ennå ikke hva som kommer til erstatning for Sentral Godkjenning og byggkvalitetsutvalget. Kanskje blir dette det eneste? Dette er viktig for hele bransjen, og derfor noe vi har brukt mye tid på, supplerer Bellingmo.

NAML pro
– Ikke nok med det. La oss heller ikke glemme at vi midt oppe i denne koronaen har lansert NAML pro. Lanseringen ble litt vanskeligere enn tenkt på grunn av reiserestriksjoner, og verktøyet er fortsatt under utvikling, men allerede nå mener jeg dette er en enkel og grei løsning for små og mellomstore bedrifter, sier Aakerholt.

Han påpeker at et godt styringssystem er viktig for bedriftene.

– Husk at private utbyggere også stiller krav til dokumentasjon av bærekraft, sporing av materialer, klimaavtrykk og etisk handel. Klimanøytrale byggeplasser er også noe som vil komme med full fart fremover, sier han.

Digitalt årsmøte 2021
Når det gjelder prognosene fremover tror både Bellingmo og Aakerholt at vi må se til 2022 før markedet er tilbake på 2019-nivå.

– Men vi tror det vil komme en del statlige og kommunale prosjekter fremover, privatmarkedet er fortsatt stimulert og etter revisjonen av blågrønn faktor vil det være en etterspørsel etter kompetansen vår, slår de fast.

Årsmøtet 20. mars 2021 er det allerede besluttet at vil gjennomføres digitalt. Men fagdagen vil være i Bergen.

– Nå starter myndighetene straks med vaksinering, men vi tror ikke dette programmet har kommet langt nok allerede i mars til at vi tør å satse på en ren fysisk løsning. I stedet har vi valgt en hybridmodell hvor de som vil kan reise til fagdagen, og hvor alle vil kunne delta digitalt i årsmøtet, sier Aakerholt.

Før den tid er det imidlertid juleferie, og deretter vil NAML delta i en høring omkring etisk handel som finner sted i Oslo 14. januar. Den saken kommer vi tilbake til her i NAML-nytt på nyåret.

Inntil da ønsker sekretariatet ved Merete Bellingmo og Bjørn Aakerholt alle medlemmene en god jul og et godt nytt år.

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!