Regjeringen med handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser

OSLO: I fremtiden skal transportinfrastrukturen bygges mest mulig fossilfritt. I handlingsplanen som ble lagt fram i forrige uke varsler regjeringen oppstart av fossilfrie pilotprosjekter og bruk av offentlige anskaffelser for å få ned klimagassutslippene på anleggsplassene i transportsektoren.

Det er ikke nok å reise grønt, vi må også bygge veiene, tunnelene, banene, havnene og lufthavnene på en klimavennlig måte. Derfor trapper vi opp arbeidet med å gjøre anleggsplassene i transportsektoren fossilfrie. En av målsettingene er å skape en større etterspørsel i markedet for nullutslippsmaskiner gjennom å igangsette pilotprosjekter, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding som ble publisert 12. januar.

Foruten Samferdselsdepartementet står Klima- og miljødepartementet og Næringsdepartementet bak initiativet, og handlingsplanen for fossilfrie anleggsplasser innen transportsektoren finner du her.

handlingsplan-for-fossilfrie-anleggsplasser-innen-transportsektoren.

 

Tidlig fase for utslippsfrie maskiner
NAML-nytt har tidligere skrevet om Oslo kommunes pilotprosjekt i Olav Vs gate og Klingenberggata i Oslo, første gang i januar 2019 og deretter i oktober samme år. Til dette prosjektet benyttet Steen & Lund en åtte-tonner på batteridrift og en 16-tonner på kabel, og i tillegg lånte de inn en batterielektrisk 25-tonner fra Østfold fylkeskommune deler av tiden. Om utfordringene knyttet til utslippsfrie maskiner skriver Samferdselsdepartementet følgende:

Regjeringen vil igangsette pilotprosjekter for fossilfrie anleggsplasser i regi av Samferdselsdepartementets etater og virksomheter Denne handlingsplanen viser at markedet for utslippsfrie ikkeveigående maskiner er i en tidlig fase, selv om vi ser enkelte og større elektriske modeller tilgjengelig på markedet. Kostnadene for nullutslippsgravemaskiner og hjullastere er anslått til tre ganger høyere enn dieselalternativet, og leveres foreløpig som ombygde modeller. Det er først når teknologien blir satt i serieproduksjon at vi kan forvente at disse blir konkurransedyktige. Pilotering av fossilfrie anleggsplasser vil kunne gi oss raskere utvikling og utprøving av ny teknologi.

Norsk Standard på fossilfrie anleggsplasser
Fagansvarlig Bjørn Aakerholt i NAML forteller at initiativet fra Samferdselsdepartementet allerede har fått kritikk fra deler av bransjen for å være for lite ambisiøst, og at tiltakene som skisserer langt på vei er gjennomført allerede i Oslo-området med Oslo kommune og Statsbygg og Norsk Eiendom som de viktigste pådriverne.

Han forteller også at Standard Norge har satt i gang arbeidet med å lage en Norsk Standard på fossilfrie anleggsplasser.

– Her sitter jeg foreløpig med i komitéarbeidet i de innledende rundene, så får vi se hvordan deltagelsen blir fremover. Men vi følger uansett med på dette arbeidet da det vil påvirke arbeidsplassen til våre medlemmer, sier han.

– Det er verdt å merke seg at i standardkomiteen ønsker å gå rett på utslippsfrie anleggsplasser. Dette betyr at biodrivstoff ikke er et tema, legger han til.

Anleggsgartnerbransjen godt posisjonert
Målet i Norge er fossilfrie/utslippsfrie anleggsplasser innen 2025, med andre ord om knappe fire år. Aakerholt tror anleggsgartnerbransjen vil oppleve bra trøkk i starten, da det er flere små maskiner med godt utviklet batteriteknologi tilgjengelig for vår type arbeid enn det er når det gjelder de store anleggsmaskinene.

– Men nå ser vi nesten daglig artikler på for eksempel Bygg.no hvor de store produsentene av maskiner og aktørene innenfor utleie kommer med nyheter innenfor dette feltet.

BNL følger og opp dette med en egen gruppe hvor NAML er representert ved undertegnede, forteller han.

Bygg.no skrev også en sak om den nye handlingsplanen fra regjeringen 8. januar i år, hvor de blant annet intervjuet administrerende direktør Jon Sandnes i BNL. Den saken finner du her.

Viktig lovendring fra 1. januar 2022
Foruten utslippsfrie maskiner minner Aakerholt om at opptining av bygg er et annet område hvor det er forandringer på gang. Fra 1. januar neste år trer nemlig Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger i kraft.

– Flere av våre medlemmer har etter hvert skaffet seg Heatwork teletine-maskiner med vifter til blant annet opptining av bygg. Her er det sikkert lurt å sjekke ut om deres modeller kan driftes på biodiesel, eller om varmeenheten kan bygges om til helelektrisk drift. I så fall har en et godt argument i forhold til utleie til byggeplasser, poengterer han.

Øverste foto er hentet fra regjeringens handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser innen transportsektoren.

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!