Bruker du plantevernmidler riktig?

OSLO: Det kommende året vil mange anleggsgartnere få besøk av Mattilsynet. Formålet er å kontrollere at alle aktører bruker plantevernmidler på en lovlig og trygg måte.

– I tillegg til å kontrollere at virksomhetene følger kravene i plantevernmiddelforskriften, vil vi veilede om kravene, slik at det skal bli enklere å gjøre rett, sier Marit Lilleby Kvarme, seniorrådgiver i seksjon planter i Mattilsynet.

 Mattilsynet kommer særlig til å se på:

  • at de som sprøyter har gyldig autorisasjonsbevis
  • riktig bruk av plantevernmidler og kun bruk av godkjente preparater
  • at det føres journal for integrert plantevern, journal over tiltak utført for å redusere risiko for vannforurensning, samt ordinær sprøytejournal
  • at sprøytet areal merkes med plakater dersom det er åpent for allmenn ferdsel
  • at det ikke sprøytes på barns lekeareal
  • at det ikke brukes yrkespreparater i private hager
  • funksjonstest/egenkontroll av spredeutstyr
  • riktig oppbevaring av plantevernmidler.

Tilsynet vil foregå i hele landet og gjennom hele året. I tillegg til anleggsgartnere, vil også juletreprodusenter og greenkeepere få besøk av Mattilsynet.

Alle bør være forberedt på tilsyn
Selv om Mattilsynet ikke har kapasitet til å føre tilsyn med alle anleggsgartnere, juletreprodusenter og greenkeepere, bør alle være forberedt på å få tilsyn. Alle som benytter plantevernmidler skal til enhver tid følge alle kravene i plantevernmiddelregelverket.

Mer informasjon om regelverket finnes i veileder til plantevernmiddelforskriften som ligger på Mattilsynets nettsider.

Dersom noen har spørsmål om tilsynet kan man henvende seg til det lokale Mattilsynet-kontoret.

Hvert år velger Mattilsynet ut områder hvor det skal føres tilsyn med bruk av plantevernmidler.

– Tidligere år har vi fulgt opp bønder, gartnerier og planteskoler, importører og forhandlere av plantevernmidler, samt kommunenes bruk av plantevernmidler på grøntområder og langs veier. I år er det altså juletreprodusenter, anleggsgartnerne og greenkeeperne som kan forvente seg besøk av oss, sier Kvarme.

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!