Invitasjon til å foreslå tema for studentoppgaver

ÅS: Har du en problemstilling som du ønsker belyst gjennom en studentoppgave ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)? I så fall bør du melde dette inn til Institutt for landskapsarkitektur innen 1. mars.

Hver vår velger landskapsarkitekt- og landskapsingeniørstudentene ved NMBU tema for neste års gradsoppgave. Valgene som tas våren 2021 innebærer at oppgaven skrives våren 2022, leveres 15. mai og forsvares muntlig på gradsdagen rundt 20. juni 2022.

Aktuelle tema for gradsoppgavene samles i en temakatalog. Mange studenter bruker denne temakatalogen for å finne problemstillingen de ønsker å skrive om, og gjennom FAGUS inviterer nå NMBU dem som jobber i grøntanleggssektorene til å foreslå tema.

Ny kunnskap og verdifull kommunikasjon
– Det er nyttig for bransjen å kunne løfte opp temaer som man ser det er behov for å undersøke nærmere. I tillegg til ny kunnskap skaper dette verdifull kommunikasjon mellom utdanningsinstitusjonen og næringen, sier daglig leder Mari Myhrene i FAGUS.

Gode tema som sørger for mer kommunikasjon mellom studenter/utdanningssted og næringen er positivt for å oppnå god utvikling av fagområdene, øke kunnskapsformidlingen og gi oss ny forskning på områder hvor det er konkrete behov, slår hun fast.

FAGUS er en organisasjon som blant annet har som mål å forbedre kommunikasjon og samarbeid på tvers av profesjoner og institusjoner. Aktivisering av bransjen inn i studiene, som NMBU gjør ved å be om tema for studentoppgaver, har en positiv effekt på kvaliteten av studiene og gir næringen selv ny kunnskap og kjennskap til studentene og studiene.

– For å møte bærekraftutfordringene og klare å levere naturbaserte tjenester som samfunnet ber om må vi stå sammen om å innhente kunnskap og dele kunnskap. Derfor er initiativ som dette fra NMBU viktig for oss i FAGUS, poengterer Mari Myhrene.

Hva skjer med forslagene?
For problemstillinger som velges vil bedriften/organisasjonen inviteres til gradsdagen og vil få tilgang til oppgaven digitalt når oppgaven er bedømt bestått og klagefrist med eventuell klagebehandling er avsluttet.

Hvordan melde inn tema til gradsoppgave?
I høyremenyen på denne siden finner du lenker til skjema for innmelding av gradsoppgave og skjema for bedriftsavtale for bacheloravtale for landskapsingeniørstudenter.

Utfylt skjema for innmelding av gradsoppgave sendes jorun.hovind@nmbu.no. Du kan henvende deg til samme mailadresse om du har spørsmål.

Bacheloroppgave i bedrift/organisasjon
En annen mulighet er at landskapsingeniørstudenter kan inngå avtale med bedrift/organisasjon om bacheloroppgave.

Dersom dette er en aktuell løsning for deg kan du klikke deg inn på skjemaet for bedriftsavtale for bacheloravtale for landskapsingeniørstudenter i lenken over.

Interesse for å inngå avtale og forslag til problemstilling sendes kristin.berg0@nmbu.no. Du kan henvende deg til samme mailadresse om du har spørsmål.

Frist for begge alternativene er 1. mars 2021

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!