Klart for digitalt årsmøte og alternative fagdager

OSLO/BERGEN: Pandemien holder fortsatt nasjonen i et jerngrep, og årsmøtet og fagdagen i NAML som etter planen skulle funnet sted i Bergen senere denne måneden er nå gjort om til digitale arrangement.

Årsmøtet i NAML vil finne sted på Teams lørdag 20. mars klokken 09.00. Lenken til arrangementet er sendt ut til medlemmene i forkant.

– Papirene er nettopp sendt ut, og som medlemmene allerede vil ha sett innstiller valgkomiteen på at styret gjenvelges. Jeg ser derfor ikke for meg at det blir noen store diskusjoner i dette møtet. Det blir nok først og fremst pro forma-saker som i fjor, sier daglig leder Merete Bellingmo i NAML.

– I den grad det blir debatt regner jeg med at den vil bli av det positive og engasjerte slaget, og relatere seg til det foreslåtte samarbeidet vårt med Loopfront, legger hun til.

Resirkulering gjennom ombruk
Loopfront er en norskutviklet digital plattform som har som mål å redusere globalt materialavfall og stoppe utvinningen av stadig nye naturressurser. Plattformen er etablert av arkitekter ved NTNU i tett dialog med eiendomsbesittere og bygningsbransjen, og har som mål at byggematerialer og inventar kan resirkuleres gjennom ombruk eller sekundære råvarer for produksjon av nye materialer. Plattformen skal forenkle og sikre samarbeid mellom aktører innen eiendom, bygg og anlegg.

Les mer om Loopfront her

– Målsetningen vår er å lage et eget økosystem for NAML-bedriftene innenfor denne plattformen, både for å styrke eget gjenbruk og for at bedriftene kan sirkulere det de ikke får gjenbrukt selv. Dersom årsmøtet velger å gå inn for dette samarbeidet vil vi komme tilbake til medlemmene med mer info om Loopfront senere i vår, sier Bellingmo.

Merete Bellingmo. Foto: NAML

Lovlig eller ulovlig samarbeid mellom konkurrenter
Når det gjelder den planlagte fagdagen i Bergen 19. mars i år vil denne i likhet med årsmøte gjennomføres digitalt, og den vil brytes opp i flere kortere arrangement i stedet for å fylle en hel dag.

Første arrangement finner sted fredag 19. mars klokken 10.00 på Teams, hvor økonom Arnhild Margrethe Frøystad og jurist Anja Kallestad fra Konkurransetilsynet vil ta for seg Konkurranseloven § 10 og diskutere om samarbeid mellom konkurrenter er lovlig eller ulovlig.

– Dette arrangementet har vi allerede sendt ut invitasjonen til, og vi ser at dette er et tema som engasjerer medlemmene. Vi har allerede mottatt en rekke påmeldinger, og gleder oss til engasjerte diskusjoner neste fredag, sier Merete Bellingmo.

Konkurranseloven-og-reglene-for-prosjektsamarbeid

 

Lover flere digitale fagmøter
Hun tror at dette formatet med kortere digitale faglige samlinger vil ha en framtid også etter pandemien.

– Det er nå hele ni år siden vi var i Bergen sist, og vi hadde gledet oss til å besøke medlemsbedriftene våre i vest. Men når situasjonen er som den er ville dette vært lite formålstjenlig. Ikke bare ville reisen vært en utfordring i seg selv; i tillegg ville vi i realiteten ikke kunne besøkt bygge- og anleggsplassene vi skulle se på grunnet smittesituasjonen og de gjeldende restriksjonene. Vi håper at vi i stedet får anledning til å ta denne turen etter sommeren, sier hun.

– I mellomtiden tror jeg at disse kortere digitale møtene vil ha mye for seg, og målsetningen vår er å gjennomføre ett slikt møte i måneden. Loopfront har jeg allerede nevnt; det vil være et naturlig tema for et miniseminar dersom årsmøtet vedtar dette samarbeidet. I tillegg har vi også et møte om konflikter i byggenæringen på blokken vår. Der har det vært en kartlegging, og vi tror at dette er et tema som vil interessere medlemmene våre, legger hun til.

Fagdagen 2021
NAML inviterer altså sine medlemmer til kort innlegg om «Konkurranseloven § 10, samarbeid mellom konkurrenter – lovlig eller ulovlig?».  Innledere fra Konkurransetilsynet vil være Arnhild Margrethe Frøystad (økonom) og Anja Kallestad (jurist).

Anja Kallestad har ansvar for bygg og anlegg i Konkurransetilsynet og vil sammen med kollega Arnhild Margrethe Frøystad orientere om denne paragrafen og lovverket rundt samarbeid mellom bedrifter. Hva er lovlig samarbeid og hvor er brytes loven? Er det problemstillinger i vår bransje vi bør være klar over?

https://konkurransetilsynet.no/ulovlig-samarbeid/

https://konkurransetilsynet.no/ulovlig-samarbeid/prosjektsamarbeid/

Velkommen!

Microsoft Teams-møte

Bli med på PC-en eller mobilappen

Klikk her for å bli med i møtet

Bli med ved hjelp av en videokonferanseenhet

teams@nho.onpexip.com

Videokonferanse-ID: 122 553 487 5

Alternative VTC-innringsinstruksjoner

Eller ring inn (bare lyd)

+47 21 40 21 59,,922370101#   Norway, Oslo

Telefonkonferanse-ID: 922 370 101#

Finn et lokalt nummer | Tilbakestill PIN-kode

Finn ut mer | Møtealternativer

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!