Betydelig resultatforbedring i Steen & Lund

LIERSKOGEN: Steen & Lund forbedret driftsresultatet med MNOK 37 fra 2019.

Pressemelding fra Steen & Lund AS

– Vi har vært igjennom en omfattende snuoperasjon som hele organisasjonen har bidratt til. Det gir nå positive resultater og et solid fundament for videre utvikling. Dette sammen med en solid finansiell posisjon, langsiktig og god ordrereserve er viktig for å nå de vekstmålene vi har, sier Petter Vistnes, administrerende direktør.

– Selskapet har høye ambisjoner når det gjelder bærekraft: klima og miljø, sosiale- og økonomiske forhold. Disse ambisjonene vil realiseres gjennom den viktigste ressursen, som er våre medarbeidere. Selskapet utmerker seg spesielt gjennom mange fagarbeidere, høyt utdannelsesnivå samt andelen kvinnelige medarbeidere på alle nivåer i organisasjonen. I tillegg har vi mange medarbeidere med betydelig erfaring i selskapet, noe som gir en unik kombinasjon og styrker mangfoldet. Selskapet praktiserer aksjeeierprogram, og har allerede fått mange medarbeidere inn på eiersiden.

– Som alle andre selskap, har også Steen & Lund forbedringspotensialer. Vår nullvisjon når det gjelder personskader ble ikke oppnådd i 2020, da H1 verdien endte på 7,6 – noe som er skuffende. Med unntak av hendelsen der en medarbeider falt ut av liften da den ble påkjørt av en buss, kan ingen av hendelsene heldigvis karakteriseres som veldig alvorlige.

– Pandemien som fortsatt herjer, har ikke gått upåvirket hen for Steen & Lund heller. Heldigvis har vi ikke registrert at noen av våre medarbeidere har blitt smittet, noe som skyldes lojalitet til stramme rutiner som ble iverksatt umiddelbart etter utbruddet for et år siden. Det har vært noe økning i sykefraværet (4,7%) sammenlignet med 2019 (3,8%), noe som i stor grad kan tilskrives indirekte effekter av pandemien.

– Den største verdiskapningen for våre kunder kommer av en tidlig involvering og godt samspill. Vi er alle stolte av å få lov til å skape levende, vakre og varige uterom for så mange i Norges befolkning, sier Petter Vistnes.

Administrerende Direktør i Steen & Lund AS, Petter A. Vistnes. Foto: Steen & Lund

Resultat og balanse

Konsernet hadde driftsinntekter på MNOK 533,7 i 2020 (MNOK 689,8 i 2019).

Driftsoverskudd ble på MNOK 18,5 (driftsunderskudd MNOK 18,5).

Årsresultatet etter skatt ble et overskudd på MNOK 12,5 (underskudd på MNOK 22,8), en vesentlig forbedring fra 2019.

Ved årsskiftet er konsernets disponible likvider MNOK 82,2 (38,6). Totalkapitalen er ved utgangen av året MNOK 184,2 (MNOK 281).

Egenkapitalen pr. 31.12.2020 er MNOK 71,6 (MNOK 37,5).

Steen & Lund er tilført MNOK 29,1 i ansvarlig kapital, hvorav MNOK 25,1 fra morselskapet og resterende fra ansatte som har deltatt i emisjoner.

 

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!