171 nye søkere til vg2 anleggsgartner

OSLO: Nå er søkertallene til videregående klare, og til sammen har 171 ungdommer søkt seg til vs2 anleggsgartner. I Mandal – hvor det ikke er noe anleggsgartnertilbud dette skoleåret – er det hele ti nye søkere. Daglig leder Merete Bellingmo i NAML er godt fornøyd med søkertallene, og roser skolene, bedriftene og opplæringskontorene for en strålende innsats.

Før helgen ble de nasjonale søkertallene for videregående opplæring for skoleåret 2021-22 offentliggjort av Utdanningsdirektoratet, og disse viser at 206.800 ungdommer har søkt om videregående opplæring i offentlig skole eller lærebedrift.

Det er 1.000 flere søkere til yrkesfag enn til studieforberedende på vg1, men det er samtidig store regionale forskjeller. Mens andelen som søker yrkesfag i Møre og Romsdal og Nordland ligger på mer enn 60 prosent, er andelen 27 prosent i Oslo.

Søkere til læreplass utgjør ti prosent av det totale søkertallet til videregående opplæring. Andelen ligger mellom seks og 13 prosent i alle fylkene unntatt ett, og også her er det Oslo som skiller seg ut med en andel på under seks prosent på et lærefag.

Klikk her for de komplette tallene fra Utdanningsdirektoratet

Flere jenter velger utradisjonelt
I en pressemelding publisert 18. mars sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) at det er gøy å se at flere jenter nå vil ta utdanninger som tradisjonelt har vært dominert av gutter.

– Jeg tror flere jenter har fått interesse for disse programmene og at de ser at ikke bare gutter søker seg dit. Det er viktig at vi støtter de unge som tør å velge utradisjonelt, fordi vi har fortsatt et kjønnsdelt arbeidsmarked i Norge, sier hun.

I 2012 var kun fire prosent av søkerne til bygg- og anleggsteknikk jenter. På teknologi- og industrifag var andelen jenter 12 prosent. I år er andelen jenter henholdsvis 10 og 16 prosent av søkerne. Selv om utviklingen går i riktig retning, er det fortsatt store forskjeller i hva gutter og jenter søker seg til. Dette ønsker regjeringen å gjøre noe med.

– I den nye Fullføringsreformen regjeringen vil legge frem før påske, vil vi blant annet komme med tiltak om å sette i gang et arbeid med partene i arbeidslivet for å øke likestillingen i yrkesfagene og få flere til å velge utradisjonelt, sier Melby.

Klikk her for å lese pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet

Fra signeringen av samfunnskontrakten mellom Stovner vgs og bransjen onsdag 5. juni 2019.

Gode nyheter for anleggsgartnerfaget
Hva så med anleggsgartnerfaget? Hvordan er søkertallene våre til skoleåret 2021-22? Daglig leder Merete Bellingmo i NAML har gode nyheter til dem som måtte være bekymret.

– Vi har nå fått inn tallene fra hver enkelt skole, og konstaterer at vi til sammen har 171 søkere til vg2 anleggsgartner for neste skoleår, sier hun.

Det samlede elevtallet inneværende skoleår er 125, så dette er en fin økning.

– Mest oppsiktsvekkende er kanskje resultatet i Mandal. De har gjort en formidabel innsats i sør, og har lyktes med å få ti søkere til et fag som ikke har noen elever der nede dette skoleåret. I tillegg har søkertallene øket i Tvedestrand, så alt i alt ser de nå veldig lyst ut på Sørlandet, slår Bellingmo fast.

– Dette viser at engasjement gir resultater. Både skolen og bransjen har stått på, inspirert av de gode resultatene vi tidligere har sett fra Jobbute-prosjektet i Vestfold og den tilsvarende dugnaden i Bergen, sier hun.

 

Mulig oppstart i Tromsø i 2022
På Stovner kan de også melde om positive søkertall. Der har den nystartede anleggsgartnerklassen fått seks søkere, samtidig som hele 19 søkere har ført opp dette som sitt andrevalg eller lavere.

De digitale utdanningsmessene har også gitt positive resultater for Nord-Norge. Som vi skrev 2. mars i år var det hele 29 interesserte ungdommer fra Nordland, Troms og Finnmark som ba om mer informasjon i forbindelse med disse arrangementene, og de ble formidlet videre til bedriftene i nord for et eventuelt 1+3 løp.

– Noen av ungdommene og bedriftene har allerede fått ønsket sitt oppfylt. De to første avtalene for et slikt utdanningsløp er allerede på plass, og sammen med Kvaløya VGS i Tromsø ser vi nå på muligheten for et opplegg med oppstart i 2022, sier Merete Bellingmo.

Det nytter å engasjere seg
Alt i alt er hun godt fornøyd med søkertallene rundt i landet.

Vi ser en generell økning på alle skolene. Dette er et resultat av et større engasjement fra skolene, bedriftene de samarbeider med, opplæringskontorene og oss i NAML. Jeg vil rose alle som har gjort en innsats; søkertallene som nå foreligger viser at det nytter å engasjere seg, avslutter hun.

Kvaløya Videregpende Skole, Tromsø: Foto: Troms og Finnmark Fylkeskommune
Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!