Staten motregnet faktura mot utsatte skatter og avgifter

TRONDHEIM: Hageanlegg AS fikk en lei likviditetsutfordring i fanget i vår da Skatteetaten valgte å motregne 450.000 kroner av en faktura sendt Trondheim kommune mot skatter og avgifter som bedriften har fått utsatt betalingsfristen for.

– Det er fortvilende fordi vi i praksis ikke kan betale leverandørene våre når de skal ha pengene sine for varer vi har handlet inn for å kunne utføre jobbene for Trondheim kommune, sa daglig leder Ronny Olaussen i Hageanlegg AS til NRK.no tidligere denne måneden.

Saken hos NRK finner du her

Når NAML-nytt ringer Olaussen forteller han at dette ikke er første gangen det har skjedd for Hageanlegg AS. Det samme skjedde to ganger i fjor.

Vanskeliggjør likviditetsstyringen
– Vi gjorde ikke noe med det da, men da dette gjentok seg også i år koblet vi på advokaten vår. Samtidig kontaktet vi Sivert Bjørnstad fra Fremskrittspartiet, som er en av to representanter for Sør-Trøndelag i Næringskomiteen på Stortinget. Han leverte 30. april i år et skriftlig spørsmål til finansminister Jan Tore Sanner, og dette har så NRK snappet opp, forteller han.

Spørsmålet fra Bjørnstad og svaret fra finansminister Jan Tore Sanner finner du her

– Det som er den største utfordringen vår oppe i dette er likviditetsstyringen. Når Skatteetaten tar seg til rette på denne måten og motregner som de vil vet vi aldri hvilke inntekter vi kan regne med å få. Trondheim kommune er en stor kunde, og det er dermed en stor andel av likviditeten vår som nå mangler forutsigbarhet, forteller Olaussen.

– Vi opplever også en mismatch mellom varslene om motregning kontra hva vi får innbetalt. Vi har opplevd at vi ikke har blitt motregnet som varslet, og at det så i stedet foretas en senere ikke-varslet motregning. Konsekvensen av alt dette er at det går på bekostning av leverandørene våre. De har vist stor forståelse så langt, og vi forsøker etter beste evne å holde dem orientert, men det er ikke lett for verken dem eller oss når Skatteetaten behandler oss så vilkårlig som dette, sier han.

Svaret fra Sanner
– Når det er innvilget betalingsutsettelse, er det visse innfordringstiltak innkrevingsmyndigheten skal unngå i utsettelsesperioden, men motregningsadgangen opprettholdes. Dette fremgår tydelig både i vedtaket om betalingsutsettelse og på Skatteetatens hjemmeside hvor den midlertidige ordningen omtales, skriver finansminister Jan Tore Sanner i sitt svar på spørsmålet som Sivert Bjørnstad stilte ham 30. april.

– Jeg vil likevel presisere at kommunen ikke har plikt til å gjennomføre motregning. Den enkelte kommune må selv avgjøre om det i enkelte saker er grunner som tilsier at motregningsadgangen ikke bør benyttes, legger han til.

Sivert Bjørnstad, Fremskrittspartiet, Sør-Trøndelag

Kan gjelde flere
Sør-Trøndelag-representanten er ikke imponert over svaret eller presiseringen.

– Jeg syns svaret fra Sanner var overraskende passivt. Her hadde finansministeren alle muligheter til å gjøre et veldig positivt grep for næringslivet, men den sjansen grep han dessverre ikke. Han kunne helt fint ha instruert Skatteetaten slik at motregning ikke hadde vært aktuelt, sier Sivert Bjørnstad til NAML-nytt.

Da han ble kontaktet om denne saken syntes han umiddelbart at det hørtes merkelig ut at staten her gir med den ene hånden, mens den tar med den andre.

– Dette setter bedriftene i en potensielt svært uheldig situasjon – og slik kan vi ikke ha det nå i en krisetid, sier han.

– Jeg har personlig ikke fått flere henvendelser enn denne ene, men jeg skjønner jo på svarene fra Skatteetaten at dette gjelder flere. Jeg håper de som har opplevd dette kontakter ordføreren i den aktuelle kommunen, slik at de både får lagt frem sin sak og spurt ordføreren om dette er rett praksis i en så spesiell situasjon som vi står i nå. Jeg tror mange politikere ikke er klar over denne praksisen, legger han til.

Ronny Olaussen, Hageanlegg AS. Bildet er tatt ved Dalgård trimpark, som bedriften bygger for Trondheim kommune. Foto: Hageanlegg AS

Et merkelig svar
Heller ikke Ronny Olaussen er imponert over svaret fra finansministeren.

– Jeg synes dette var et merkelig svar. I stedet for å være oppklarende sparker han ballen tilbake til de enkelte kommunene, konstaterer han.

NAML følger opp
I følge styreleder Karsten Raddatz i NAML  følger også NAML opp denne saken.

– Helt konkret er saken løftet inn i bransjedirektørmøtet i BNL, som så har tatt den videre til NHO. NHO vil så følge opp mot regjeringen, forteller han.

 

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!