Håkonsen & Sukke bygger bystrand i Tønsberg

 TØNSBERG: Tønsberg er siste by ut med egen bystrand, og etter en anbudsrunde blant anleggsgartnerne som har rammeavtale med Tønsberg kommune gikk oppdraget tidligere i år til Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS. Før nyttår skal det første byggetrinnet være ferdig.

– Vi regnet på denne jobben i januar og februar, og fikk tildelingen i vår. I august startet grunnarbeidene, og før nyttår skal byggetrinn én stå ferdig. Deretter er det opp til framdriften på resten av området her når vi kommer i gang igjen med neste byggetrinn, forteller daglig leder Roar Håkonsen hos Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS i Tønsberg.

Universelt utformet bystrand
Området han refererer til er det tidligere verftsområdet til Kaldnes Mekaniske Verksted i Tønsberg, hvor det de siste årene har skjedd en stor transformasjon til bolig og hvor det i dag er bygget flere tusen leiligheter.

I forlengelsen av denne utbyggingen har Kaldnes Brygge og Tønsberg kommune nå gått sammen om å etablere en ny bystrand, og denne er det nå Håkonsen & Sukke er i ferd med å anlegge oppå det som tidligere var selve beddingen til det gamle verftet.

– Dette er blitt et veldig attraktivt område, og stranden vi nå er i gang med blir en lokal bystrand med flåte, stupetårn, grill, benker, lekeapparater og alt som hører med. Den vil bli universelt utformet, med støpt rampe og tilgang til sjøen for alle og enhver, og en enkel parkløsning med plen og beplantning i bakkant. I tillegg vil det bli bygget et toalettanlegg, forteller Håkonsen.

Bygger oppå beddingen
Grunnforholdene er helt uproblematiske.

– Vi bygger som sagt stranden oppå den gamle beddingen, og vi overtok denne ferdig renset. Betongsålen er mellom én og tre meter tykk, og oppå der skal det blant annet legges 1.200m3 med rundkornet morenesand, sier han.

Vannkvaliteten regner han med at blir veldig bra.

– Vi har en del elver i området som drar med seg en del sedimenter fra landbruket når det regner kraftig, men det er samtidig en naturlig strøm gjennom kanalen og dermed en kontinuerlig vannutskifting. Jeg tror nok dette kommer til å bli en populær badeplass når alt står ferdig, og allerede til sommeren skal det første byggetrinnet stå klart for de badende.

Fase to og tre
Deretter gjenstår byggetrinn to og tre.

– Grunnen til at kontrakten er stykket opp er fordi det skjer en kontinuerlig utvikling her på Kaldnes. Fase to kommer vi ikke i gang med før grunnarbeidene til kjellerne til flere nye bygg er ferdig støpt. Inntil da fungerer området hvor vi skal bygge som tilkomst for brannbiler, så vi må vente til dette behovet er bortfalt før vi kommer videre. Fase tre ligger enda lengre fram i tid; der må leilighetene selges før det blir byggestart, og først deretter er det vår tur. Målet er at vi skal være ferdig med hele jobben i løpet av 2024-25, sier Håkonsen.

Anbudet har en samlet ramme på 16 millioner eksklusive moms.

Alle fotos: facebook.com/hslandskap

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!