A. Markussen landet kjempekontrakt på hjemmebane

NARVIK: Anleggsgartner- og entreprenørbedriften A. Markussen AS i Narvik landet for få dager siden sitt hittil desidert største oppdrag. Med det sikret de også full sysselsetning gjennom vinteren.

For å håndtere en stadig økende mengde gods fra jernbane, skip og bil utvides nå godsterminalen i byen med flere jernbanespor og diverse annen infrastruktur. Prosjektet i regi av Bane Nor område nord har en samlet kostnadsramme på mer enn 300 millioner, og av dette har A. Markussen nå fått tilslaget på et oppdrag verdt 53 millioner kroner.

– Dette er den største jobben vår noensinne, og den sikrer full sysselsetning for oss gjennom det som tradisjonelt sett kan være en vanskelig vintersesong her nord, sier eier og daglig leder Florian Aschwanden i A. Markussen AS.

Egne ressurser og lokale underleverandører
Han forteller at majoriteten av arbeidet er en maskinentreprenørjobb, og at de vil bruke underentreprenører til deler av jobben.

– Finishen med steinlegging vil være typisk anleggsgartnerarbeid, men det er mye annet som skal gjøres før vi kommer så langt. En del bygg skal fjernes, og til denne rivingen har vi knyttet til oss en riveentreprenør fra Østlandet. Resten løser vi med egne ressurser eller lokale underleverandører, sier han.

– Dette er et eldre område av Narvik hvor det har vært industri tidligere, og det ligger forurensede masser i grunnen. Disse krever imidlertid ikke ekstraordinære tiltak, og majoriteten vil bli gjenbrukt på området. I de tilfellene hvor massene må byttes ut vil de bli fraktet ut av området.

Alt i alt omfatter kontrakten A. Markussen AS nå har inngått sanering av flere bygg, bygging av ny strømforsyning, bygging av ny bilterminal, gjennomføring av store masseutskiftninger, etablering av ny underbygning for flere nye jernbanespor, bygging av gjerder og porter og å flytte og bygge ny pumpestasjon for avløp.

Faksimile av forsiden av avisen Fremover 20. september 2021

Det beste anbudet i konkurransen
– Det er bare å gratulere A. Markussen. De hadde det beste anbudet i konkurransen, fortalte prosjektsjef Stein-Hugo Steffensen i Bane Nor til avisen Fremover i Narvik da kontraktstildelingen ble kunngjort 20. september.

– I anbudskonkurransen var det kommet inn fire anbud, og av disse var det fra A. Markussen best, slo han fast.

Arbeidene på Narvikterminalen vil ta til i oktober, og oppdraget til A. Markussen skal være ferdigstilt i april.

Totalt 24 årsverk
– Når det gjelder anleggsgartnervirksomheten vår har vi avdelinger i både Tromsø, Harstad og Lofoten, og vi har også hatt aktivitet på Svalbard. Hovedtyngden ligger imidlertid her i Narvik, og Bane Nor er en viktig oppdragsgiver for den klassiske maskinentreprenørvirksomheten vår. Statnett og Statskraft er andre viktige kunder. Mye av den virksomheten er sesongbasert, og derfor er det kjærkomment for oss med et så stort oppdrag som dette på vinterstid, forteller Florian Aschwanden.

Han anslår at jobben vil utgjøre om lag 12 årsverk for A. Markussen, og sannsynligvis det samme hos underentreprenørene.

Prosjektsjef i Bane Nor, Stein-Hugo Steffensen og eier og daglig leder i A. Markussen, Florian Aschwanden. Fotos: Terje Næsje
Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!