Svikt i fraktleddet gir forsinkede prosjekt

GJERDRUM: Norge har åpnet opp igjen, men effektene av pandemien er på ingen måte over. Hos Akershusgartneren AS på Gjerdrum er flere prosjekt forsinket på grunn av forsinkede steinleveranser, og prosjektleder Halvor Sjuve frykter at det vil gå flere år før skipsfarten har normalisert seg.

– Den største utfordringen vår nå er å få levert granitten vi venter på fra Kina. Vi setter veldig mye stein, og på grunn av mangelen på containere på verdensbasis er leveransene fra Kina forsinket. Fra India er det enda verre, sier prosjektleder Halvor Sjuve hos Akershusgartneren AS på Gjerdrum.

– Samtidig opplever vi at Portugal har blitt mer konkurransedyktige på pris, og ikke minst leveringsdyktighet. De kan imidlertid ikke kompensere fullt ut for problemene i Kina, og akkurat nå er varekostnaden vår dobbelt så høy som den var før pandemien, forteller han.

Eksakt hvor skoen trykker innenfor skipsfarten har han ikke oversikten over, men han har fått med seg at de fleste peker på USA.

– Slik jeg forstår det har det hopet seg opp med containere i havnene i Amerika som venter på å bli losset. Dermed blir det en containermangel i markedet, og resultatet av dette kommer nå til syne på norske byggeplasser.

Omprosjekterer og setter på vent
– På kort sikt betyr dette at vi får forsinkelser og høye merkostnader, sier Sjuve.

– På litt lengre sikt vil det nok bety at vi vil se flere alternative materialer som for eksempel betong, og mindre granitt, legger han til.

Container-krisen innenfor skipsfarten har ført til at Akershusgartneren AS har satt noen prosjekt på vent mens de allerede nå er i gang med omprosjektering for alternative produkt for andre prosjekt.

– Vi har klart å få unna det meste vi jobber med i år, men jeg er spent på neste år. Det påstås at krisen ikke har nådd toppen ennå, så det blir spennende å se hvordan dette ender, sier han.

Når det gjelder merkostnaden som prosjektene har blitt påført som et resultat av denne krisen roser Sjuve de offentlige byggherrene.

– Vi opplever at kundene våre forstår situasjonen, og at de er løsningsorienterte både når det gjelder omprosjektering og merkostnader.

Kunstig lave priser
– Samtidig tenker jeg at prisene vi opplever nå kanskje er den nye normalen. Når det gjelder steinen vi tidligere har fått skipet fra Kina har fraktkostnadene vært kunstig lave – så ærlig må vi nesten være. Det er noe som er galt når fraktkosten fra Kina til Fredrikstad er den samme som fraktkosten fra Fredrikstad til Oslo, sier han.

Hvorvidt de høye fraktkostnadene vil gjøre norsk steinindustri mer konkurransedyktig er han mer usikker på.

– På store produkter opplever jeg at norsk steinindustri er konkurransedyktige. Når det gjelder gatestein og kantstein tror jeg nok at kostnadsnivået her hos oss er for høyt til at norske produsenter kan konkurrere med India og Kina. Men jeg tror ikke prisene vil komme ned igjen på det nivået de var før koronaen, så et mer realistisk scenario er kanskje at vi vil se en dreining mot andre og gjerne norskproduserte produkt, sier han.

Gleder seg til å kunne samle de ansatte igjen
Bortsett fra utfordringen med vareleveransene forteller Sjuve at pandemien har vært et større problem for de ansatte enn den har vært for bedriften, når de nå gjør opp status.

– I fjor vinter var det nok verst, og spesielt for de ansatte som pendler mellom arbeidet her i Norge og familien i Polen. De fikk ikke ferien de hadde planlagt.

– Vi har også, som resten av bransjen, måttet legge om på en del rutiner. På grunn av smittevernet har vi kjørt med faste lag. Dette har til dels vært uproblematisk, men når det gjelder ekspertene våre som gjerne brukes på tvers av prosjektene har det vært begrensende. I tillegg har vi mange småjobber og flytter oss mye rundt, og det har gitt en del testing, sier han.

Når landet nå åpner opp igjen gleder han seg til å kunne samle de drøyt 80 ansatte og rundt 20 innleide igjen til større samlinger for hele firmaet.

– Men smittevernet kommer vi nok til å ta med oss i hodet uansett, og håndspriten står fortsatt rett innenfor døren på kontoret, smiler han.

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!