Skaaret Landskap om container-krøll og karantener

ASKER: – Leveranseproblemene når det gjelder stein fra Kina er gjennomgående for hele bransjen. Vi blir små prikker i et storpolitisk spill, sier daglig leder Stein Anders Sundbye i Skaaret Landskap.

Tidligere denne måneden skrev NAML-nytt om Akershusgartneren AS og utfordringene de står overfor når det gjelder steinleveranser fra Kina. De er på ingen måte alene om å oppleve høyere priser og kraftige forsinkelser. Også Skaaret Landskap i Asker har merket container-krisen på kroppen, og daglig leder Stein Anders Sundbye har inntrykk av at problemene strekker seg på tvers av hele bransjen.

– Ting har en tendens til å normalisere seg over tid, så akkurat hvor lenge denne situasjonen kommer til å vare vil jeg ikke spå noe om. Akkurat nå har vi imidlertid en del utfordringer, sier han.

Litt forutseende, litt heldige
– Samtidig har jo denne situasjonen vart en stund nå, og vi har fått opp en del andre forsyningslinjer. Å bytte ut granitten med betong eller andre overflater er også et alternativ vi vurderer sammen med oppdragsgiverne våre. Alt i alt klarer vi å håndtere dette på et vis, men det er definitivt utfordrende, legger han til.

Kostnadsmessig har Skaaret Landskap en relativt liten risiko hvilende på selskapet.

– Når det gjelder faren for denne typen uforutsette kostnadsøkninger har vi nok både vært litt forutseende og litt heldige. Risiko knyttet til materialproblematikk hviler i stor grad på oppdragsgiverne i de fleste av kontraktene våre, sier Sundbye.

– Når jeg sier at dette delvis skyldes flaks begrunner jeg dette med at situasjonen vi nå opplever ikke har ligget langt framme i bevisstheten vår når vi har vurdert risiko. Dersom vi skulle gått gjennom et større risikoscenario ville vi kanskje touchet innom denne typen risiko også, men det har ikke vært et tema hos oss i det hele tatt.

Helskinnet gjennom pandemien
I likhet med resten av bransjen har det vært de mer umiddelbare effektene av pandemien som har hatt fokuset hos Skaaret Landskap siden våren 2020.

– Når vi nå ser tilbake må vi kunne konstatere at det stort sett har gått greit for vår del å holde hjulene i gang under pandemien. Vi har hatt enkelttilfeller med mannskap som har hatt innreiseproblemer, men vi har aldri vært der at hele arbeidslag har blitt stoppet av innreisereglene.

– Slik sett har nok karantenene vært en større utfordring. Vi har vært veldig forskånet for utbrudd, men karantener har vi ikke sluppet unna. Heller ikke kostnadene som har vært forbundet med disse, men de har ikke slått ut i en sånn grad at det har vært tema her hos oss, sier Sundbye.

Har funnet gode løsninger
Med 140 fast ansatte i Skaaret Landskap og søsterbedriften Bane- og Entreprenørservice AS har det vært relativt ukomplisert å sette sammen faste mannskap.

– Vi har stort sett funnet gode løsninger. Vi har mange nasjonaliteter i selskapet vårt, og vi har jobbet tett med dem og lagt til rette for at det skulle gå så smertefritt som mulig. Det har det også gjort, avslutter Sundbye.

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!